left_side_green_shape

שגרות ניהול = ארגז הכלים למנהל

סדנת שגרת ניהול המשאב האנושי

על הסדנה

  • hours icon 7-4 שעות
  • days icon יום מרוכז או 2 מפגשים
  • participants icon עד 15 משתתפים

הסדנה מאפשרת העמקה ביצירת סדר ארגוני דרך החלת שגרות ניהוליות, בדגש על אלו המאפשרות מקסום ניהול ההון האנושי, באופן המותאם ספציפית לארגון שלכם!
הסדנה כוללת מתודות וכלים יישומיים להטמעת השגרות לרבות: הערכת ביצועים (משוב), חניכת עובד חדש, תדריך בכניסה למשמרת, ישיבת צוות, פגישה אישית/ מקצועית עם עובד, או כל שגרה אחרת שתרצו להחיל בארגון!.
ביחס לכל שגרת ניהול תלמדו את סדר הפעולות שיש להקפיד עליהן, החל מההכנה המקדימה ועד ליישום השגרה בפועל, זאת באמצעות תרגול הכלים והמטודות בדרך של סימולציות.

התועלות שתפיקו מהסדנה:

  1. מנהלים שמבינים עד כמה המילה "שגרה" בניהול, מהווה חלק בלתי נפרד מתפקידם, ועד כמה היא תורמת תרומה משמעותית לניהול מיטבי של ההון האנושי.
  2. מנהלים שנמנעים מ"ניסוי וטעייה" בכל הקשור בניהול ההון האנושי, מאחר והם מיישמים את ה"איך" הנכון.
  3. מנהלים שמבינים שדווקא כאשר הם מקפידים להחיל שגרות ניהול, הם יוצרים "שקט תעשייתי", שמאפשר לעובדיהם פניות רגשית ונפשית ומכאן, הפגנת יצירתיות ומעוף בתפקידם.
shutterstock_1006197037
right_side_green_shape
left_side_green_shape

נשמע מתאים לארגון שלכם? נשמח לדבר!

כמה פרטים קטנים ונצא יחד לדרך משותפת