left_side_green_shape

ה- דרך הנכונה לקליטת עובד חדש

סדנת חניכת עובדים

על הסדנה

  • hours icon 7-4 שעות
  • days icon יום מרוכז או 2 מפגשים
  • participants icon עד 15 משתתפים

הסדנה מאירה את חשיבות ביצוע תהליך החניכה לכל עובד חדש, כדי שזה יחווה תהליך קליטה יעיל, מהיר ומוצלח בארגון.
בסדנה נלמד ונדייק את סדר הפעולות שעל כל מנהל שקולט עובד חדש להקפיד לקיים, זאת דרך הכרת המבנה הנכון של תוכנית חניכה וכלה בבקרה על ביצועה בפועל.
כל משתתף בסדנה יתרגל בפועל הכנת תוכנית חניכה מלאה ומותאמת לתפקיד שבחר, וייחשף לאמצעי ההדרכה שעשויים לסייע במקסום תהליך החניכה.

התועלות שתפיקו מהסדנה:

  1. הכרות עם מנעד האפשרויות לקיום הליך חניכה תוך התאמה מירבית לסגנון הלמידה של העובד החדש.
  2. תרכשו יכולת ליצור מיקוד בתהליך, הן עבורכם כמנהלים והן עבור העובדים החדשים, מה שיאפשר לעובד להבין את הציפיות ממנו במסגרת התפקיד, ולך כחונך לכוון אותו לעבר השגתן.
  3. תלמדו לנתח את הגדרת התפקיד באופן שיאפשר לכם לנטר את המידע הדרוש להכשרה והסמכה שלו, לצורך מילוי מיטבי של תפקידו והמשימות עליהן הוא אמון.
  4. תבנו תיק חניכה לדוגמה, לרבות טבלת מעקב ליישום תכנית החניכה ביחס לכל הנושאים הרלוונטיים לתפקידו של העובד החדש לרבות, קביעת טווחי הזמן ללמידת כל נושא, השותפים לכל שלב בתהליך החניכה (חונכים נוספים) והעזרים הנדרשים.
  5. תלמדו כיצד להתמודד עם טעויות העובד החדש לאורך תהליך החניכה, תוך הפקת לקחים ותובנות משותפת עימו וחיזוק ופיתוח תחושת המסוגלות שלו, באופן שיאפשר לו לצמוח ולהתקדם.
shutterstock_1027563223
right_side_green_shape
left_side_green_shape

נשמע מתאים לארגון שלכם? נשמח לדבר!

כמה פרטים קטנים ונצא יחד לדרך משותפת