left_side_green_shape

השעה ה-25

סדנת ניהול עצמי במרחב הזמן

על הסדנה

  • hours icon 7-4 שעות
  • days icon יום מרוכז או 2 מפגשים
  • participants icon עד 15 משתתפים

אנחנו מצויים תדיר בתחושה שאין לנו מספיק זמן. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, ככלל, ולגבי מנהלים בארגונים, בפרט. ככל שעולים בסולם הדרגות בארגון, נראה שעומס המטלות הולך וגדל ואילו משך הזמן העומד לרשותנו כמנהלים רק הולך ופוחת. אנחנו עובדים בשיטתיות, מקצים זמנים לכל מטלה ועושים מאמץ ל"ניהול זמן" נכון. ולמרות זאת, איכשהו תמיד צצות בעיות שצריך לפתור או שריפות שצריך לכבות ולא נשאר די זמן למטרות החשובות באמת, אלו העתידות מחד, לתרום לקידום ופיתוח הארגון, ולאפשר לנו להתפתח מבחינה מקצועית ואישית כמנהלים, מאידך.

הסדנה מובילה לשינוי תפיסתי ומעבר משימוש במושג "ניהול זמן" להחלת המושג "ניהול העצמי במרחב הזמן", תוך למידת טכניקות וכלים יישומיים ומותאמים למאה ה-21, שמאפשרים יישום השינוי התפיסתי, בפועל!

מוכנים?

התועלות שתפיקו מהסדנה:

  1. תחילו על עצמכם התנהלות פרואקטיבית (התנהלות תוצאתית שזה התוצאה הרצויה מהווה לכם "מגדלור"), ותוותרו על התנהלות אקטיבית/ ריאקטיבית (התנהלות במתכונת של "כיבוי שריפות").
  2. תלמדו לתכנן באופן מושכל את יעדי הביניים בדרך להשגת המטרה הסופית.
  3. תצטיידו בטכניקות וכלים שיאפשרו לכם לבחון ולנתח באופן מושכל את כלל המשימות העומדות בפניכם, וכפועל יוצא לדייק את הזמן שאתם מקצים למשימות שלביצוען אין לכם תחליף!.
  4. תנכסו לעצמכם טכניקות וכלים יישומיים להתמודדות מיטבית עם הסחות והפרעות בעת ביצוע משימותיכם, שייתרמו למיקוד מירבי ויעילות בביצוע.
  5. תחושו סיפוק מעצם היכולת לנהל את הדחוף לצד הקדשת הזמן הראוי לחשוב!
shutterstock_90267736
right_side_green_shape
left_side_green_shape

נשמע מתאים לארגון שלכם? נשמח לדבר!

כמה פרטים קטנים ונצא יחד לדרך משותפת