right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

תהליך ייעוץ לקריירה

בואו נדייק יחד את המקום המתאים ביותר עבורכם!

הגעתם לצומת דרכים בקריירה?

• מתוסכלים ממקום העבודה שלכם אבל חוששים לעזוב את המוכר והבטוח ולהיקלע לאי ודאות?
• מרגישים "לא שווים" או "לא מספיק טובים" בכל פעם שמקדמים עובד אחר על פניכם?
• מיואשים מרוב ראיונות עבודה כושלים, ושואלים את עצמכם "מה לא בסדר אצלכם"?
• רוצים לחזור למעגל העבודה אבל מרגישים חוסר ביטחון ולא מספיק מאמינים בעצמכם?

זה יכול לקרות לכל אחד…

כל אחד מאיתנו יכול לחוות במהלך חייו תחושות ומצבים כאלה או דומים להם.
שינוי בקריירה כרוך לרוב בעזיבה של בסיס בטוח ויציאה אל הלא נודע. במצב כזה אנו צריכים לפעול מתוך תשתית של ביטחון, פתיחות ואמונה בעצמנו. כשהחוזקות הללו חבויות בתוכנו מאחורי סכרים ומחסומים – התקיעות, הפגיעות, החולשה והפחד ישלטו וימנעו מאיתנו להתקדם.

ייעוץ לקריירה בשיטת התבוננות® – איך זה עובד?

בשלב הראשון – נבחן את המצוי: נלמד את עברך התעסוקתי בדגש על "מודל הבחירה" על פיו בחרת ארגונים ותפקידים. במקביל, בעזרת שאלונים ומבדקים נקבל תמונת מצב מדויקת באשר לחוזקות והיתרונות שלך אל מול החולשות והחסרונות בכל הקשור בהיבטים האישיים והבינאישיים.
שב זה כולל ביצוע מבדקי קריירה ייעודיים, במשרדי התבוננות®, שיאפשרו מיפוי מדויק של נטיותיך התעסוקתיות והמקצועות שיכולים להתאים לך.

בשלב השני – נפרוס בפניך תמונת מצב כוללת ומפורטת, שתיצור בהירות ביחס לכישורים ולחוזקות שלך, מחד, ומאידך, תציף את מה שבולם, מעכב ומונע ממך לפרוץ לדרך חדשה, לשנות קריירה או לעמוד על שלך באסרטיביות.
בסיום השלב הזה כשמצב הדברים העכשווי ברור לנו, נוכל להתחיל ולהגדיר באופן מדויק יותר את ה"רצוי", שיאפשר לך לממש את עצמך בתחום הקריירה - איזה עיסוק, תחום, תפקיד או מעמד יגרמו לך לאושר וסיפוק בעבודתך, האם מתאים לך לנהל, ליזום, ליצור, ללמד, לשבת מול מחשב או לחילופין לעבוד בשטח, האם עליך לעבור מסטאטוס "שכיר" ל"עצמאי" או ההיפך, וכדומה.

בשלב השלישי – נעזור לך לצמצם את הפער בין ה"מצוי" ל"רצוי" באמצעות הקניית כלים שישמשו אותך בדרך להשגת המטרה שהצבת לעצמך בקריירה ונלווה אותך בדרכך למציאת המקום הנכון עבורך!.

ייעוץ לקריירה בשיטת התבוננות® - בוא נסלול יחד את דרכך מעלה!