right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

פיתוח מיומנות ניהול צוותים במאה ה- 21 – למה זה הכרחי?

מחיר האינדבידואליזם בעבודת צוות

אם חברי הצוות אינם חושבים על אותן מטרות כשהם יושבים בישיבות; אם כל אחד מהם פועל להשגת עוד משאבים לעצמו; אם כל אחד משתדל שלא להיות מעורב בשום דבר שאינו קשור בתחום הישיר שלו - אין לצוות הזה יכולת להשיג תוצאות מיטביות ולקיים עבודת צוות אפקטיבית.

הסיבה לקושי בעבודת צוות אפקטיבית

עבודת צוות אפקטיבית יכולה להתאפשר בזכות שורה של התנהגויות שאינן מסובכות ברמה התאורטית. אם כך, איפה הקושי? למה בכל זאת לא מעט צוותים לוקים בסינרגיה ובשיתוף הפעולה ביניהם? או במילים אחרות: היכן קבור הכלב?
אחת הסיבות המרכזיות לקושי נעוצה בעובדה, שכדי לקיים עבודת צוות שמתאפיינת ביחסים בינאישיים טובים, סינרגיה ושיתוף פעולה, אנו נדרשים להתגבר על נטיות אנושיות בסיסיות - בכולנו, בעוצמות שונות, בוער יצר התחרות והרצון להשיג קודם כל לעצמנו. הנטיות האנושיות הבסיסיות האלו פוגעות בצוותים ומולידות תפקודים לקויים.

צוות מקצועי הוא לא בהכרח צוות מתפקד

גם צוות שניחן בכל המעלות המקצועיות הנדרשות, ללא מנהיגות ניהולית, הדרכה והכוונה נכונות, עשוי למצוא את עצמו עד מהרה, נתון במאבקי כוח, פוליטיקה ארגונית ואינטריגות. תחרות סמויה בין חברי הצוות, מיומנויות תקשורת לקויות, חוסר בגיבוש ובזהות קבוצתית וצורך בלתי מסופק של חברי הצוות בהערכה וכבוד, משפיעים לרעה על רמת המוטיבציה ושיתוף הפעולה ביניהם, משבשים את מהלך העבודה התקין ומביאים בהכרח להישגים ציוותיים וארגוניים נמוכים מהצפוי.

5 האתגרים המרכזיים עליהם מנהל נדרש להתגבר בדרך לבניית צוות מנצח:

  1. היעדר אמון בין חברי הצוות – אמון הוא הבסיס לעבודת צוות אמיתית. כשחברי הצוות מתקשים לתת אמון האחד בשני, הם מתקשים להבין ולהיפתח זה אל זה. זהו החלק המכריע ביותר בעבודת צוות!.
  2. פחד מקונפליקט בינאישי – אם חברי הצוות לא בוטחים זה בזה, הם לא יהיו מסוגלים לקיים קונפליקט פתוח, מועיל, אידיאולוגי, כך שבצוות עשויה להישמר תחושה של הרמוניה מלאכותית.
  3. חוסר מחויבות – הכוונה לחוסר מחוייבות שנובע מחוסר יכולת להסכים עם החלטות ציוותיות שהתקבלו. בצוותים טובים חברי צוות מחויבים להחלטות שנתקבלו במסגרת ציוותית, גם אם לא הסכימו איתן במאת האחוזים מלכתחילה!
  4. התחמקות מאחריותיות – תחושת ה"לא נעים לי" משתלטת לא אחת על חברי צוות שנמנעים ממתיחת ביקורת על חבריהם לצוות לגבי התנהגויות או ביצועים שיכולים לפגוע בצוות… התנהלות כזו למעשה מעודדת את חברי הצוות לבקש הכרה ותשומת לב לעצמם על חשבון התוצאות המשותפות, כלומר מטרות הצוות כולו.
  5. חוסר תשומת לב לתוצאות – חברי הצוות נוטים להתמקד ולטפל בדברם אחרים, על פני קידום היעדים, המטרות והתוצאות הצוותיות.

רוצה ללמוד איך מתמודדים ומתגברים על כל אחד מהאתגרים האלו?

בשביל זה בדיוק אנחנו כאן!

אנו נלווה אותך בדרך להעמקה באתגרים עימם מתמודד הצוות שלך, ולמידת טכניקה וכלים להתמודדות עם כל אחד מהאתגרים, שיבטיחו שהצוות שלך יפעל בתיאום ובסינרגיה להשגת מטרותיו ומטרות הארגון.