right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

מהם שלבי תהליך האימון האישי ומה תוכלו לעשות שיבטיח את מקסום ההתפתחות האישית שלכם?

מה כוללים שלושת שלבי התהליך?

שלב ראשון – "הערכה ואבחון"

שלב מקדים והכרחי להבנת הסיבות וה"כאבים", שהובילו אתכם לפנות אלינו. בשלב זה נקיים מספר שיחות עומק. לצד אלו, תתבקשו למלא שאלונים שונים, שיאפשרו "לשים את האצבע" וליצור מודעות באשר למנעד הגורמים שעומדים בדרככם להשגת הרצוי - אלו שאתם מודעים אליהם, אך לא פחות מכך, אלו שאינכם מודעים אליהם ושגורמים לכם לתקיעות ולסבל.

שלב שני – "המשגה"

בשלב זה נציג את הממצאים שעלו מניתוח ההיבטים שעלו בשיחות ובשאלונים שמילאתם, תוך מתן הסבר מעמיק לכל ממצא שעלה. זהו שלב חשוב ביותר ביצירת בהירות באשר לסיבות העמוקות יותר למצבכם ולכן, נצייד אתכם בסיכום בכתב של הממצאים כשאלו מלווים בגרפים אישיים ומאירי עיניים.
בסיום השלב הזה לא תוכלו יותר לומר, שאינכם מבינים את המצוי וסיבותיו בחייכם!.
אנו כאמור מייחסים לשלב הזה חשיבות רבה מאחר והוא יוצר מודעות גבוהה בלעדיה, לא ניתן ליצור שינוי אמיתי! (שהרי מודעות קודמת לשינוי…).
בסיום שלב ההמשגה באשר למצוי וסיבותיו, נגדיר באופן פרטני מהו הרצוי (המטרה/ היעד) ביחס לכל תחום שבו אתם מבקשים לצמוח ולהתפתח. הגדרת הרצוי מהווה סוג של "מגדלור", שילווה אותנו לאורכו של השלב השלישי – שלב ההתערבות, שבו נפעל לצמצום הפער שבין המצוי לרצוי.

שלב שלישי – "התערבות"

אם עד כה אנחנו אלה ש"עבדנו…:-)" בלתשאל, לבחון, לנתח וללמוד אתכם לעומק, שלב ה"התערבות" "מבשר" על התחלת העבודה שלכם בפועל, שמטרתה צמצום הפער בין המצוי לרצוי. אתם תרכשו טכניקות וכלים יישומיים וחדשים, שייתרו התנהלות בדרך של "ניסוי וטעייה", ידייקו את פעולותיכם ויאפשרו לכם לחוות במהרה את התוצאות המקוות.
כך תתחזק אט אט תחושת המסוגלות שלכם וביטחונכם בעצמכם וביכולתכם להשיג את מטרותיכם.
ככול שתפעלו בשלב הזה בעקביות ובהתמדה ותפחיתו למינימום את "גרירת הרגליים", כך תרגישו שאתם יותר ויותר אוחזים ב"מושכות החיים", לוקחים אחריות אישית מלאה על חייכם ומוותרים על השימוש במונחים קורבניים ולא מקדמים דוגמת: "עשו לי", "לקחו לי", "מנעו ממני", "פגעו בי", "עצרו אותי" וכו'.

אנחנו מצידנו נצעד לצידכם כדי להבטיח שאתם "מתייצבים על המסלול" ונמנעים אט אט מלסטות ממנו, תוך שאנו מדייקים את התנהלותכם בכל פעם שזה קרה (וזה יקרה מאחר וזה חלק מהתהליך), זאת עד לנסיקתכם המוצלחת מעלה.