right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

למה לא מדברים מספיק על אסרטיביות בניהול?

מה ההבדל בין ניהול ממקום של כוחניות ו/או רצייה לבין ניהול ממקום של אסרטיביות בריאה?    

ניהול ממקום של כוחניות ו/או רצייה  

כמה פעמים הרגשת תחושה של חוסר אונים מול העובדים שלך? כמה פעמים מצאת את עצמך נע בין שני קצוות מנוגדים: מצד אחד, נסוגת לאחור, נמנעת מלהציב גבולות ברורים ולעיתים אפילו הרגשת - מרצה. מצד שני, במקרים אחרים, מצאת שאתה משתמש בכוחנות/ תוקפנות כדי שהדברים שאתה רוצה יבואו לכדי מימוש, זאת מבלי להתחשב ברצונות של האחרים, לעיתים מתוקף הסמכות שלך בלבד?  

מהי אם כך אסרטיביות בניהול?

אסרטיביות מוגדרת כיכולתו של אדם באשר הוא להביע רגשות (חיוביים ושליליים), לבטא אמונות ומחשבות בפתיחות ובבהירות ולעמוד על זכויות אישיות מבלי לפגוע באחרים.

מי הם המנהלים האסרטיביים ואיך זה קשור למנהיגות בניהול?

מנהלים אסרטיביים אינם ביישנים או כנועים והם מסוגלים לבטא את רגשותיהם, לעיתים קרובות באופן ישיר, מבלי להיות תוקפניים, פוגעים או הרסניים. הם מסוגלים להשיג את רצונם בלי ליצור הפרעות שעלולות לשבש את האינטראקציה שלהם עם אחרים. מנהלים אסרטיביים הם בדרך כלל נועזים, מונחים על ידי עקרונותיהם ומקבלים החלטות בנחישות, סמכות והחלטיות - תכונות חשובות עבור מנהלים ומנהיגים, שמסייעות להם להביא את עצמם לידי מימוש בתפקידם.

6 מחירים כבדים לניהול לא אסרטיבי:

אם יש לך קושי לפעול באסרטיביות בריאה אל מול האחר, שבא לידי ביטוי בפסיביות או באגרסיביות יתר, יכולים להיות לכך מחירים כבדים.... הנה המרכזיים שביניהם:

חוסר שליטה שמוביל לדכדוך

חוסר היכולת שלך לבטא את רגשותיך עלול לגרום לך להרגיש כאילו אין לך שליטה על הדברים החשובים לך ולהוביל לתחושת דכדוך עד כדי דיכאון.

מחשבות שליליות על עצמך

עצם חוסר ההצלחה לשדר אסרטיביות בריאה, עשוי להביא אותך לפתח מחשבות שליליות על עצמך.

פגיעה בתחושת הביטחון העצמי שלך

הצטברות כעסים ואז התפוצצות ברגע

הימנעות מהבעת רגשותיך, עשויה להביא להצטברות של הכעסים פנימה ואז להתפוצצות ללא אזהרה במופעים, שעיקרם התפרצויות כעס.

תחושת מרמור עקב לקיחתך כמובן מאליו

פסיביות יתר יכולה להביא אנשים לנצל זאת, ולגרום לך להרגיש שלוקחים אותך כמובן מאליו ומכאן, שתחושת המרמור שלך רק תלך ותצבור תאוצה שלילית.  

פגיעה במערכות היחסים שלך

חוסר ידיעה איך להתנהל ממקום של אסרטיביות בריאה משפיע על אופן ניהול מערכות יחסים בינאישיות והן בדר"כ גרועות. זאת מהטעם הפשוט שמחד, התנהלות אגרסיבית, סביר שתוביל לכך שאנשים יימנעו ממגע אתך ו"תזכה" אותך במוניטין רע בתפקידך הניהולי. מאידך, ייתכן שפסיביות יתר תוביל להתעלמות ממך מצד גורמים שונים או אפילו מצד העובדים שלך.