left_side_green_shape

ייעוץ אישי

ייעוץ אישי בשיטת התבוננות®

זה לא שאתם לא יכולים לחוות הצלחות, אלא שגם אם זה קורה אתם מרגישים לא אחת שהן "נזילות", פחות תלויות בכם ויותר תלויות בסביבה ובמה שהיא מאפשרת לכם. בנוסף, אתם מצליחים פה ושם להתגבר על התחושות הפנימיות ולשדר כלפי חוץ ש ה"כל בסדר", אך בתוככם פנימה השיח הפנימי הוא אחר לגמרי ואתם חווים לא אחת פער בין התדמית המגנה עליכם לבין הדימוי הפנימי עימו אתם הולכים.

כל זמן שקיים פער בין הדימוי הפנימי לתדמית החיצונית שהקפדתם לטפח לאורך השנים, אתם סובלים, וככל שהפער גודל, כך הסבל שאתם חשים מתעצם. הסיבה: אתם דוחים את עבודת ההתבוננות העמוקה שעליכם לעשות כדי לחוות הצלחה אמיתית, וכתוצאה מכך, מונעים מעצמכם להגיע למימוש עצמי.
אנחנו בהתבוננות נאיר עבורכם את הקשר בין העולם הפנימי שלכם לבין התוצאות שאתם מקבלים בכל תחום מהתחומים שאתם מבקשים לשפר בחייכם. לאחר שניצור מודעות לגבי הקשר ביניהם, נתווה, יחד אתכם, תוכנית לצמצום הפער ולהשגת המטרות בחייכם.

על הקשר שבין פחד משינויים ותחושת תקיעות

אם זכינו והדמויות הדומיננטיות בחיים שלנו היו אנשים עם שאר רוח, שהאמינו ביכולתנו אף על פי שהיינו קטנים וחלשים, הרי שגדלנו מן הסתם להיות אנשים בעלי דימוי ותפיסה עצמית חיובית...

ספרו לי עוד

מהם שלבי תהליך האימון האישי ומה תוכלו לעשות שיבטיח את מקסום ההתפתחות האישית שלכם?

שלב ראשון – "הערכה ואבחון". שלב מקדים והכרחי להבנת הסיבות וה"כאבים", שהובילו אתכם לפנות אלינו. בשלב זה נקיים מספר שיחות עומק. לצד אלו, תתבקשו למלא שאלונים שונים...

ספרו לי עוד

תהליך ייעוץ לקריירה

הגעתם לצומת דרכים בקריירה? מתוסכלים ממקום העבודה שלכם אבל חוששים לעזוב את המוכר והבטוח ולהיקלע לאי ודאות? מרגישים "לא שווים" או "לא מספיק טובים" בכל פעם שמקדמים עובד אחר על פניכם?

ספרו לי עוד
למאמרים נוספים