right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

"גמילה" מריצוי חברתי כבסיס להתפתחות וצמיחה אישית

אם זכינו והדמויות הדומיננטיות בחיים שלנו היו אנשים עם שאר רוח, שהאמינו ביכולתנו אף על פי שהיינו קטנים וחלשים, הרי שגדלנו מן הסתם להיות אנשים בעלי דימוי ותפיסה עצמית חיובית. אבל אם שמענו "אין לכם יכולת", "אתם בינוניים", "לא תגיעו רחוק", רוב הסיכויים שאמירות אלו לגבינו התקבעו במוחנו וקיבלו בטעות "חותמת" בבחינת "דברי אלוהים חיים".

ואם לא די בכך, לאורך חיינו אנו פוגשים גורמים שמרגישים בנוח "לפמפם" לנו מי אנחנו, מה אנחנו צריכים להיות, איך אנחנו צריכים להתנהג, מה אנחנו שווים ומה עלינו לעשות אם אנחנו רוצים לצמוח ולהתפתח. זה מדהים לראות בכל פעם מחדש עד כמה כאשר אנחנו לא חשים בטוב עם עצמנו, "מזמן" לנו היקום אנשים ומצבים שרק יעצימו את תחושותינו השליליות, כלומר, אנחנו מקבלים תמונות חיצוניות בדמותם של אנשים ומצבים, שהם השתקפותה של התודעה הפנימית העמוקה והלא מחמיאה שלנו לגבי עצמנו.


אותם "מפמפמי מסרים" אינם מבינים מהו הנזק שהם גורמים לנו. הם משדרים לנו שהם יודעים יותר טוב מאיתנו מי אנחנו ומה נכון לנו ומבלי משים פוגעים עוד יותר בתפיסת העצמי שלנו ו"מסייעים" בהתקבעות התחושה שאנו "לא שווים מספיק".
ואז, לחלוטין ממקום רגשי הישרדותי ובמטרה להשלים את החסר לנו דרך הסביבה החברתית הסובבת אותנו, אנו טועים לחשוב שאם נענה על הציפיות של האחרים ונפעל באופן ראוי כמצופה מאיתנו ניצור תדמית חיצונית מיטבית ובתמורה נזכה להרגיש "אהובים", "מוערכים", "שווים", "מועצמים", ואו אז דרכנו סלולה ובטוחה אל אותה תחושת מימוש עצמי והתפתחות וצמיחה אישית שאנו כה משתוקקים להן.


מכאן, הדרך קצרה להפוך לשונים ממי שאנו באמת, שמלווה תדיר ב"מסכות" שאנו "עוטים על עצמנו" ובהתרחקות מה"אני האותנטי" שלנו. האמת הלא נעימה היא ש"מסרנו" את האחריות על הצמיחה וההתפתחות שלנו לגורמים ולאנשים הנקרים בדרכנו.


מסיבה זו, קודם לכול, עלינו לקבל החלטה "להחזיר לעצמנו את האחריות על חיינו", "לאחוז במושכות בעצמנו" מתוך מטרה לעבור תהליך "גמילה" מהצורך הבלתי נלאה באישורים מהסביבה. אנחנו יודעים שזה לא קל לשנות אמונות שהוטבעו והוחתמו בכם ולכן, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בהתבוננות פנימה, בקריאת תיגר על אותן אמונות שאינן משרתות אתכם, ובמאמץ שתשקיעו כדי לדייק לעצמכם את הדרך המיטבית עבורכם להתפתחות וצמיחה אישית.