right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

איך מחוברות ארגונית של עובדים קשורה לאופן הניהול שלך?

מהי תחושת מחוברות עובדים (להבדיל משביעות רצון), מהם הגורמים שיכולים לתרום לתחושת מחוברות ואיך ניתן ליצור אותה?

שביעות רצון לא מצביעה על תחושת מחוברות!

אתם משקיעים לא מעט משאבים בתכנון ימי גיבוש לעובדים, פעילויות רווחה, הרמות כוסית והטבות שונות ואפילו ציון שביעות רצון העובדים שהתקבל בסקר האחרון היה גבוה בהרבה ממה שציפיתם, ובכל זאת, אחוז העובדים שבוחרים לנטוש את הארגון בעינו עומד ואף עולה...

איך זה יכול להיות אתם שואלים?!

שביעות רצון, גבוהה ככל שתהיה, לא מצביעה בהכרח על רמת המעורבות והמחויבות הרגשית של העובדים לארגון! עובד יכול להיות שבע רצון; להגיע למשרד בשעות הנדרשות ולמלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר. זה עדיין לא אומר שהוא בעל תחושת מחוברות ומחויב לארגון ברמה הרגשית העמוקה.

מהי תחושת מחוברות (Engagement)?

"מחוברות ארגונית" הפך להיות מונח שגור בפי רבים. אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר.

מחוברות היא המידה בה עובדים:

  • מרגישים מחויבות, הזדהות ותחושת "גאוות יחידה" כלפי הארגון
  • מסנגרים על הארגון ויכולים להמליץ עליו
  • משקיעים, ”מוכנים להתאמץ” ולפעול על מנת לתרום להצלחת הארגון
  • מוכוונים להישאר בארגון לטווח הארוך

מחקרים מראים...

  • פיתוח קריירה של עובדים נמצא כבעל המתאם הגבוה ביותר ליצירת תחושת מחוברות
  • ככל שהעבודה בארגון נתפסת ע"י העובד כיותר משמעותית, כך תגבר תחושת המחוברות שלו.
  • יצירת תחושת שייכות וקידום הבריאות הנפשית והפיזית של העובד משפיעות על רמת המחוברות של העובדים ועל כוונתם להישאר בארגון.
  • שכר והטבות נמצאו כבעלי המתאם הנמוך ביותר ליצירת תחושת מחוברות אצל עובדים.

אז איך מנהלים יכולים ליצור אצל עובדים תחושת מחוברות ארגונית?

עובדים היום מבקשים להרגיש שותפים ומעורבים בנעשה במקום עבודתם ושהארגון והמנהל הישיר שלהם עושים הכל כדי לתרום להתפתחותם האישית והמקצועית. מעל הכל, עובדים מבקשים לקבל מהארגון בו הם עובדים תחושת משמעות ומימוש עצמי.

מכאן, שבניגוד לעולם העבודה הישן, בו מנהלים הניעו עובדים ממקום של סמכות ו/או מכוח תפקידם, הדרך לרתום עובדים היום לעשייה ממקום של מחוייבות, לויאליות ומחוברות היא באמצעות יכולת ההשפעה של המנהל.

יכולת זו אינה נגזרת מהזכויות של תפקידו הניהולי הפורמאלי, אלא נובעת ממאפייניו האישיותיים והבינאישיים כמנהל.

אלו מנהלים שניגשים למלאכת הניהול מאנרגיה שונה לגמרי! - חיובית, מאמצת, משתפת, מסייעת, מאמינה ביכולות,  מקדמת ומפתחת, ומכאן, שהם נתפשים על ידי עובדיהם ככריזמטיים, מעוררי השראה ומודלים לחיקוי.

זו לאו דווקא יכולת מולדת!

אנחנו כאן כדי להראות לכם שגם אתם יכולים...