left_side_green_shape

ניהול אסרטיבי על פני ניהול כוחני

סדנת תקשורת אסרטיבית בניהול

על הסדנה

  • hours icon 7-4 שעות
  • days icon יום מרוכז או 2 מפגשים
  • participants icon עד 15 משתתפים

בסדנה נלמד מה כוללת "אסרטיביות בריאה" ובמה היא שונה מהתנהלות כוחנית מחד, ופאסיבית, מאידך. לרבות, יתרונותיה של התנהלות אסרטיבית אל מול המחירים, האישיים והמקצועיים, שאנחנו משלמים כשאנו פועלים באופן כוחני/ פאסיבי.
בטרם ניגש לפרקטיקה באשר לפעולות שמגדירות התנהלות "אסרטיבית בריאה", ניצור מודעות עצמית באשר לאופן ההתנהלות כיום, זאת באמצעות מילוי שאלון דיווח עצמי, ניתוחו והבנת הממצאים העולים ממנו.
בהמשך, נלמד כלים וטכניקות, שיאפשרו מקסום ההתנהלות מול כל גורם עימו אנו באים במגע ממקום של "אסרטיביות בריאה". ההצלחות שנחווה יובילו אותנו אט אט לייתר התנהגויות, שפוגמות ופוגעות במערכות היחסים שאנו מקיימים עם האחרים.

התועלות שתפיקו מהסדנה:

  1. היכולת לבטא את רגשותיכם באופן מיטבי, ומתוך תחושת שליטה פנימית עמוקה שאתם יודעים לפעול בדרך נכונה להשגת הדברים החשובים לכם.
  2. אסרטיביות בריאה, שתפעל לחיזוק תחושת הביטחון העצמי שלכם.
  3. אסרטיביות בריאה שתייתר הצטברות כעסים פנימה והתפרצויות כעס פתאומיות והחלפתן בתחושת well being (שלומות פנימית).
  4. אסרטיביות בריאה שתאפשר לאחרים "לראות אתכם", ולהבין שאין לקחת אתכם כמובנים מאליהם ו/או לחצות את גבולותיכם.
shutterstock_627628097
right_side_green_shape
left_side_green_shape

נשמע מתאים לארגון שלכם? נשמח לדבר!

כמה פרטים קטנים ונצא יחד לדרך משותפת