right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

סדנאות פיתוח מנהלים בחברת דלק

', '_blank')">
link icon
Facebook

חברת דלק | קורס ראשי צוותים

החודש נפתחו 2 מחזורי קורס ר"צ בחברת דלק כחלק מהמשך תוכנית הפיתוח האישית והמקצועית לשכבה הניהולית לשנת 2022.

ממשיכות בהתרגשות רבה לחולל שינוי ולהטביע חותם בכל הקשור לפיתוח יכולות וניהול ההון האנושי במאה ה-21.