right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

מאהבה רומנטית למאבקי הכוח בזוגיות

לאהבה הרומנטית בזוגיות יש פז"מ מוגבל! מחקרים מצביעים על טווח זמן שנע בין שלושה חודשים לשנתיים. בכל מקרה, ובסמוך להתחייבות שלנו האחד כלפי השני, שבאה לידי ביטוי במעבר למגורים משותפים/ נישואין/ לידה וכדומה, שיוצרים תחושה הרבה יותר בטוחה בזוגיות, בני זוג מתחילים לא אחת גם מאבקי כוח.

הסיבה הינה שבשלב האהבה הרומנטית יש הפחתת צרכים עצמית, שבאה לידי ביטוי במוכוונות גבוהה לבני הזוג, מתוך רצון לא מודע להוכיח להם שכדאי להם להיות איתנו. ואילו בשלב ההתחייבות, כשאנו מרגישים בטוחים יותר, אנחנו לוקחים חזרה את ה"פיקוד" וכאילו אומרים: "די הרבה זמן התנהגתי יפה ודאגתי שהאדם הזה יישאר לצידי, עכשיו נראה מה יצא לי מזה".

בשלב הזה, אנו מצפים שבני הזוג ימלאו את שורת הציפיות שלנו, שברובן הן בלתי מודעות. אלא שבפועל, אנו שוכחים לבצע עמם תאום ציפיות מאחר ולשיטתנו, "אם בני הזוג שלנו אוהבים אותנו הם צריכים להבין לבד, מבלי שנטרח להסביר להם, למה אנו זקוקים!". כאשר הם לא מבינים אנו דורשים, צועקים, כועסים, צורחים, בוכים וכדומה.

בני זוג שאינם אומרים זה לזה בבהירות למה הם מצפים, חווים רגשות שליליים כגון: בלבול, כאב, תסכול, אכזבה וכעס ובצר להם, הם נוקטים בתכסיסים שליליים כדי "לאלף" את בני הזוג. הם משנים טקטיקה ומתחילים להכאיב האחד לשני. מתרחקים ומונעים האחד מהשני הנאה ואינטימיות, ומותחים ביקורת הדדית על הטעויות ועל ההחמצות של הצד השני. אין פלא איפה, שהאהבה ושיתוף הפעולה מתפוגגים ובמקומם מופיעים ההחלטיות והזעף של מאבקי הכוח, מאבקים בהם כול אחד מבני הזוג מנסה לאלץ את האחר לספק את צרכיו העמוקים ביותר.

מאבקי כוח משולים לחיים של תוהו ובבוהו. זהו מסלול דומה ל"מסלול אבל" על אדם מת, אלא שהפעם מדובר במותה של אשליית האהבה הרומנטית.

יש זוגות שנתקעים לנצח במצב הזה של כעס ועוינות, כאשר כול אחד מבני הזוג משפר את יכולתו להרוס את ההגנות של הצד השני ולחבל בנפשו. לצד זאת, כל אחד מבני הזוג גורס שהוא עצמו לא השתנה! הצד השני הוא זה שהשתנה!.

סממני "מלחמת ההתשה" הדו צדדית הזו יכולים לבוא לידי ביטוי באופן הדרגתי או בבת אחת. בשלב כלשהו בני הזוג מתעוררים ומגלים שהם "גלו אל ארצות הקור" – פחות מתחככים זה בזה, פתקי האהבה קצרים יותר וברורים פחות, גם יחסי המין פחתו. הם חדלו לחפש סיבות להיות יחד ונמצאים פחות פיזית ורגשית האחד עם השני.

עם זאת, המעבר מאהבה רומנטית למאבקי כוח לא מפחית אצלנו את האמונה כי לבני הזוג שלנו יש כוח להעניק לנו שלמות ומרפא. ההבדל הינו שבשלב האהבה הרומנטית תפסנו אותם כמי שיעשו זאת ועכשיו הם נתפסים כמי שמונעים את אהבתם.

הדרך להיחלץ מהמבוך הזה הינה "לשנות דיסקט". ללמוד כיצד להגדיר באופן חיובי מה חשוב לכל אחד מבני הזוג שיקרה על מנת שיחווה תחושת מיצוי אישית וזוגית, לצד למידת האופן בו ניתן לנהל תקשורת מקרבת, מבררת ופותרת, כך ששני הצדדים מרגישים ב - Win ביחס לדברים החשובים להם ותוך דיוק ה"איך" הנכון.

זו מיומנות נרכשת לא מולדת. לכן, אנחנו כאן כדי ללמד אתכם אחת ולתמיד איך לצאת מה "לופים" החוזרים ונשנים, שגורמים לכם ליפול לאותם "בורות" ולקבל את אותן תוצאות.