right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

הכמיהה של בני זוג לתחושה "רואים אותי"

מה לדעתכם יקרה אם תתחילו להיות ערים גם למסרים הבלתי מילוליים שאתם מוסרים ומקבלים בזוגיות?
בפועל, אתם תראו את כל מה שניסיתם להתעלם ממנו לאורך שנים - הרצונות, הצרכים, האמונות, הרגשות והכאבים של בני זוגכם.

היישירו מבט לבני הזוג! הרשו לעצמכם לדעת! גם אם לא נוח לכם עם מה שאתם רואים, גם אם נדמה לכם שאתם עלולים להביך אותם…ידיעת בני הזוג שלכם לעומקם מאפשרת את הדאגה והכבוד שלכם כלפיהם.
לא פחות מכך, הרשו לבני הזוג שלכם לראות אתכם. הסירו את המסכות ותנו להם להיכנס לנבכי נשמתכם. כולנו הרי כמהים לתחושה שרואים אותנו.

אריך פרום בספרו "אומנות האהבה" מדבר על המעבר "מאהבה נרקיסיסטית לאהבה פעילה" בזוגיות, זאת בדרך של החלת 4 פעולות פשוטות: ידיעה – כבוד – אחריות – דאגה. הקפדה על יישומן מבטיח שכל אחד מבני הזוג יחוש את אותה תחושה חזקה של "רואים אותי!".

ידיעה
אנחנו לא יכולים לכבד את בני הזוג שלנו אם אנחנו לא יודעים אותם לעומקם. הידיעה מתאפשרת רק כשאנחנו מוכנים לחרוג מהדאגה שלנו לעצמנו ומסכימים לראות את בני הזוג שלנו כשלעצמם. הכוונה היא ל"חדירה" באופן פעיל ויזום לנבכי נפשם של בני זוגנו כדי להבין את היבטיהם הרגשיים, החוויות ו/או הצלקות הרגשיות המלוות אותם לאורך שנות חייהם, ואיך אלו משפיעות על התנהלותם ביומיום. הידיעה של בני הזוג שלנו לעומקם הינה הבסיס לכבוד שאנחנו מפגינים כלפיהם.
בכל הקשור למסרים הלא מילוליים - אנחנו יכולים לדעת למשל שבני הזוג שלנו כועסים, גם אם אינם מראים את כעסם בגלוי. אם היינו טורחים להכיר אותם בצורה עמוקה יותר, היינו יודעים שהם חרדים ומודאגים או מרגישים בודדים, ואז היינו יודעים שהכעס אינו אלא גילוי חיצוני של משהו עמוק יותר, ואז היינו יכולים לראות אותם כאנשים חרדים ונבוכים, כלומר כסובלים ולאו דווקא ככועסים.

כבוד
כבוד אינו פחד ויראה! משמעו היכולת שלנו לראות את בני זוגנו כמו שהם ולחוש בעצמיותם המיוחדת במינה. כבוד משמעו דאגה ורצון שבני הזוג האהובים עלינו, יגדלו ויתפתחו כמו שהם. אם אנחנו אוהבים את בני הזוג שלנו, אנחנו מרגישים אחד איתם, אבל איתם כמו שהם (אהבה ללא תנאי), לא כמו שהם דרושים לנו כאובייקטים לתועלתנו.
יחס כזה של כבוד אפשרי רק אם אנחנו השגנו עצמאות. אם אנחנו יכולים לעמוד וללכת בלי עזרת "קביים", בלי שנצטרך לשלוט בבני זוגנו ולנצל אותם.

אחריות
אחריות משמעה להיות מסוגלים ומוכנים "להיענות" לבני זוגנו. באהבה בין מבוגרים ההיענות הזו מתייחסת בעיקר לצרכים הנפשיים של בני זוגנו. האחריות יכולה בקלות להידרדר לדפוסים של שליטה ורכושנות בזוגיות, אלא אם מתקיים הכבוד.

דאגה
אהבה של בני הזוג היא הדאגה הפעילה לחייהם ולצמיחתם של בני זוגנו. כשחסרה הדאגה הפעילה הזאת כלומר, עשיית פעולות בפועל… אין אהבה!

ניתן לומר, שארבע הפעולות הפשוטות לכאורה, מסייעות לעבור מ"נישואים לא מודעים" ל"נישואים מודעים". עם זאת ולמרות הפעולות הפשוטות בני זוג לא מודעים להן ו/או לא יודעים איך ניתן לבצען. אלא, שככל שהם לא מיישמים את אותן פעולות, כך מצב הזוגיות הולך וצובר ווליום שלילי.
הניסיון שלנו מלמד עד כמה אלו מיומנויות נרכשות ועד כמה ניתן לחסוך את הסבל הזוגי דרך למידה ויישום שלהן בעקביות ובהתמדה.
אז אל תהססו לפנות ולהסתייע בנו, זה בידיים שלכם לשנות!
אנחנו כאן כדי להראות לכם איך!.