right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

התרבות הארגונית מכתיבה קוד לבוש

link icon
פורסם ב-20/09/16 באתר ישראל היום logo_israelhayom_1

בפתח ישיבת הממשלה השבוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו העיר לשר העבודה והרווחה, חיים כץ, על לבושו. לדידו של בנימין נתניהו לבושו של כץ לא תאם את המעמד. האירוע הסתיים כאשר השר יצא לרכבו על מנת להחליף לחולצה מכופתרת. אירוע זה, נקודתי ככל שיהיה, מלמד על סוגיה חשובה בכל הקשור לאופן שבו אנו מתלבשים למקום העבודה כחלק מהתאמתנו לתרבות הארגונית.

קוד הלבוש בכל חברה שונה בתכלית, כך לדוגמא, בחברות הייטק נהוג להגיע לבושים בחולצות טי-שירט וג'ינס פשוט, בחברות נדל"ן נהוג להתלבש בחולצות מכופתרות, ובמפעלים קוד הלבוש כולל תלבושת אחידה עם לוגו החברה. הלגיטימציה של העובדים להגיע לעבודה בתלבושת כזו או אחרת עולה מהנורמות הנהוגות באותו מקום. היום יותר מתמיד, מן הראוי שמנהלים ועובדים יהיו ערים לאמות מידה ולבוש במקום העבודה. 

כך לדוגמא, מהצד הניהולי וביומיום בעבודה – ועל מנת להקל על העובדים בהבנת קוד הלבוש – מן הראוי שהנהלת החברה תגדיר בצורה ברורה לעובדים מהו קוד הלבוש הנהוג בארגון. לעובדים חדשים ראוי שייעשה תדריך כבר ביומם הראשון, ובמקרים בהם נדרשת חלוקת בגדים אחידים יש לדאוג לכך שהחלוקה תתבצע בטווח זמן מוגדר והגיוני. ההמלצה היא להגדיר גורם מתוך הארגון שיהיה אחראי על הטמעת 'נוהל הופעה', על מנת שלעובדים קיימים וכאלו המתקבלים כחדשים יהיה ברור למה מצפים מהם. כמו כן, יש לשים לב ולהתייחס גם לעובדים שעובדים מהבית ומגיחים מעת לעת למשרדי הארגון ו/או נפגשים עם לקוחותיו. 

ואם כבר בבית עסקינן. העידן המודרני כולל לא אחת עבודה רבה מהבית. מקומות עבודה מאפשרים לעובדים לעבוד מהמרחב הביתי, וככזה, לבושו של העובד מאופיין בפשטות. עד כאן אין בעיה, אבל מה קורה כאשר העובד מתבקש לצאת מהמרחב הביתי ולהיפגש עם אנשים?. עובדים רבים אינם מודעים דיים לצורך בחלוקה בין המרחב הביתי למרחב הציבורי, כך שאנו רואים יותר ויותר עובדים המגיעים לפגישות חשובות ביותר בלבוש שאינו הולם את המעמד. לכן, עובדים שנוהגים לעבוד מהבית, צריכים להקפיד יתרה על לבושם בעת בה הם יוצאים מהמרחב הביתי. מנהלים מצידם נדרשים לרענן את קודי הלבוש הן בקרב עובדים בתוך הארגון ובדגש על עובדים שעובדים מהבית ומגיחים אחת לזמן מה לישיבה בארגון ו/או אצל לקוח. 

וזה עוד לא הכול, מעורבות במקומות עבודה כוללת בין היתר השתתפות במפגשים חברתיים מטעם. גם במפגשים אלו יש להקפיד על לבוש תואם לסוג האירוע. עניין הלבוש משפיע על הדרך בה אנשים מבחוץ תופשים את הארגון. במידה וישנה אי בהירות באשר לסוג האירוע וקוד הלבוש המתאים – כדאי לתקשר זאת מראש. על המנהלים מצדם לתת כמה שיותר אינפורמציה לעובדיהם באשר לסוג האירוע, לדוגמה אם אתם מתכוונים לקיים ארוחה לגיבוש המחלקה, וקוד הלבוש הוא יומיומי, הגדירו לאורחים, במקרה הזה העובדים כיצד ראוי שיגיעו. 

ברמה הפרקטית, לחברות רבות קיימת האפשרות לספק לעובדים תאי הלבשה, מלתחות או מתחם להחלפת בגדים. כשמדובר בחברות גדולות המרחבים הללו ידועים ומובנים כחלק בלתי נפרד מהסביבה הארגונית הפיזית, אולם כאשר מדובר בחברות, ארגונים ועסקים קטנים ובינוניים, חדרי ההלבשה אינם נפוצים דיים. הנגשת מרחב שכזה עשויה לסייע לעובדים להרגיש בנוח עם קוד הלבוש הנהוג, ואף לדעת שיש ברשותם האפשרות להחליף בגדים במידת הצורך (למשל במקרים בהם קוד הלבוש בעבודה שונה מטעמו האישי של העובד). במקרים בהם ישנו חדר הלבשה / אזור מוגדר לרווחת העובדים, ראוי שכלל העובדים יאחסנו בגדים להחלפה למקרה הצורך, למשל: חולצות מכופתרות לפגישות, נעלי ספורט וכדומה.