right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

היתרון האנושי

link icon
פורסם ב-01/01/2017 באתר דבר %d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%93%d7%91%d7%a8

חודש דצמבר שהסתיים זה עתה מתאפיין בחגים ומועדים של עדות שונות והוא מהווה הזדמנות מצויינת לדון במקום העבודה כמרחב חברתי מגוון שיש לנהלו ברב מחשבה ורגישות, על מנת לענות על צרכיהם של כלל העובדים והעובדות

החודש הנוכחי עמוס במועדים מיוחדים, לרבות חג החנוכה וחג המולד. תקופה זו אף נחגגת במקומות מסוימים ומכונה כ'חג כל החגים', מאחר ובמועד זה באים לידי ביטוי ריבוי ומגוון רחב של תרבויות, עדות, מסורת ומנהגים. מפגש כזה של תרבויות אינו נחלתו הבלעדית של חודש דצמבר, ואנו יכולים למצוא אותו כחלק משגרה ארגונית של חברות וארגונים רבים.

כשם שמדינת ישראל מתמודדת עם רב תרבותיות ושונות אתנית בין תושביה, כך גם ארגונים רבים מתמודדים היום הרבה יותר מבעבר עם ניהול עובדים שהרקע התרבותי שלהם שונה ומגוון. יתרה מכך, תהליך הגלובליזציה המואץ הביא לכך שחברות וארגונים רבים מקיימים יחסי גומלין עם גורמים שונים בעולם, ומכאן שהם נדרשים לנהל תקשורת בשפות שונות, תוך התחשבות בתפישות, נורמות התנהגות וקודים תרבותיים שונים.

השונות בין עובדים בארגונים רב תרבותיים מצריכה ממנהלים ראשית להבין לעומק את הפערים המנטאליים בין העובדים, זאת כדי לתת מענה מיטבי לשונות האמורה. האתגר המרכזי עימו מתמודדים ארגונים כיום ביחס לרב תרבותיות הוא הלהטוט בין שמירה על הייחודיות והשונות בין התרבויות השונות בארגון מחד, ויצירת אחידות ארגונית, מאידך.

קיימים מספר עקרונות שיש להקפיד עליהם בדרך לקיום מרחב תעסוקתי המתחשב ברב-תרבותיות, לרבות כבוד לשונה, פתיחות, הקשבה, שילוב והתייחסות לצרכים האינדיבידואליים של כל עובד.

כבוד לשונה

כבוד לשונה מתבטא במתן לגיטימציה לשונות בין התרבויות. לפני הכול, חשוב להבין כי קיימת שונות מובנת בין אנשים וקולגות. מעבר להכרה הבסיסית בשונות, יש ליצור לכל אחת מהתרבויות לגיטימיות, הן ברמה הקבוצתית והן ברמה האישית. הלגיטימיות לרב תרבותיות בארגון באה לידי ביטוי בהכרה בכל אחת מהתרבויות בארגון. ניתן ליישם הכרה זו הלכה למעשה בדרך של פעילויות אינטגרטיביות להכרות מעמיקה יותר של תרבות אחת עם אחרת, לדוגמה: פעילות Happy hour בימי חמישי בדרך של הזמנת מאכלים על פי עדות/תרבות, טריוויה או פעילות על פי נושאים רלוונטיים לתרבות מסוימת.

התייחסות לאינדיבידואל

במצבים בהם מתקיימת רב תרבותיות בארגון יש לשים דגש רב יותר למניעים ולצרכים האינדיבידואלים של כל עובד בנפרד. ידוע כי לכל תרבות ישנם מנהגים ונורמות התנהגותיות שונות. כך שלצד התרבות הארגונית, על המנהלים לשקוד ולהבין את הרצונות האישיים של עובדיהם. ישנן דרכים שונות לזיהוי צרכי העובדים, החל משיחות אישיות, קבוצות מיקוד, נסיעות לסיורים במקומות בהם מתקיימת תרבות המוצא של העובדים וכדומה.

פתיחות

ללמוד לעומק את התרבויות השונות. במצבים בהם מתקיימת מציאות רב תרבותית. ראשי ארגונים, מנהלי כוח אדם ורכזי מחלקות הם אלה שנדרשים להיות אקטיביים ביצירת אווירה סובלנית, פתוחה ומקבלת כלפי אנשים בעלי השתייכות דתית, לאומית, פוליטית ומגדרית שונה. בימים אלה, מתאפשרת התערות כאשר עובדים יהודים המדליקים נרות או נוצרים המציינים את חגיגות חג המולד יכולים להתארח האחד אצל השני ולהבין טוב יותר את התרבות של האחר. פתיחות שכזו תתרום להווי החיובי בחברה ותאפשר בניית שיח מתוך הקשבה, סקרנות וכבוד. ברמה הבין-אישית, מטרת שיח שכזה היא לפתוח ולפתח הקשבה מתוך כבוד לשונה.

הקשבה

הקשבה אמפתית היא כזו המאפשרת לאחר "מרחב פסיכולוגי" בו הוא מרגיש שמעריכים, מקבלים ומוקירים אותו. הקשבה כזו מכוונת להבנת האחר לעומק, תוך התייחסות לרגשותיו, תחושותיו ומחשבותיו. יש להטמיע בארגונים תרבות של הקשבה, ככלל ובארגונים רב-תרבותיים, בפרט. מנהלים טובים במאה ה-21, הם אלה המצליחים להניע תהליכי דיאלוג וגישור רב תרבותי בין אנשים וקבוצות שונות. גישה זו תסייע בחיזוק הקשרים בין הקולגות ובבניית צוותים סינרגטיים הרבה יותר. דרך אחת לדוגמה באמצעותה ניתן ליצור תרבות של הקשבה היא פורום "שולחן עגול" שבו חברים נציגי כל התרבויות בארגון ובו נוצר דיאלוג בנושא מסוים כשכל נציג נותן את האינפוט שלו.

שילוב

יש ליצור תרבות ארגונית שתחזק את תחושת השייכות והגאווה של העובדים בארגון עצמו, ללא קשר לדת, תרבות או מוצא אתני. המציאות בעולם התעסוקה מראה שבמקרים רבים יצירת 'גאוות יחידה' סביב מקום העבודה, מטשטשת פערים על רקע רב התרבותיות. יצירת תרבות ארגונית המאחדת את כלל העובדים בארגון על השונות ביניהם, תתאפשר על ידי הנחלת נורמות, מושגים וקודי התנהגות, תוך חתירה להטמעת ערכים שיעלו בקנה אחד עם ערכי העובדים וזאת כדי להבטיח שביעות רצון, מחויבות ונאמנות גבוהה יותר לארגון.

יתרה מכך, חלק מסוים מאותם עקרונות חשוב שיוטמעו גם בקרב הדרגים הניהוליים, שכן הם עצמם נדרשים לקבל, להבין ולהכיל תרבויות שונות במהלך עבודתם השוטפת. גם בפן העסקי, קבלה והבנה של ה-'אחר' עשויה לתרום להצלחה או כישלון בחתימה על עסקאות. ראשי ארגונים ומנהלים נדרשים לא אחת להיפגש ולדון עם גורמים מארצות שונות בעולם. בתוך כך, הם נדרשים להכיר את קוד התרבות וההתנהגות של העומד מולם. במקומות מסוימים יש דרך להעביר כרטיס ביקור, נוהג ללחוץ יד בצורה מסוימת ועוד נורמות שטבועות בתרבויות שונות. יש לזכור כי מקום עבודה בפרט, והמרחב העסקי בכלל, דורשים היום יותר מתמיד הבנה והכלה של הקודים התרבותיים והחברתיים של האחר עמו באים במגע וזה נכון הן לעובדים והן למנהלים.