right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

אתגרים בעסקים משפחתיים

כ-70% מהעסקים בעולם מוגדרים עסקים משפחתיים. ואולם, רק כ-10% מהם שורדים גם את הדור השלישי בבחינת "דור ראשון בונה, דור שני שומר ודור שלישי הורס". בין אם מדובר בעסק קטן, המעסיק בעיקר בני משפחה (עסק קמעונאי, משרד קטן) או עסק גדול, המעסיק מאות עובדים – עבודה לצד בני משפחה עשויה לעורר בעיות והתמודדויות ייחודיות - במקום העבודה ובמסגרת המשפחתית, גם יחד.

על מה יש לשים דגש בניהול עסק משפחתי?

אחד הכללים החשובים ביותר בעבודה, ככלל, ובעסקים משפחתיים, בפרט, מדבר על הפרדת העבודה מהבית תוך הימנעות מהבאת התמודדויות מהעבודה הביתה ולהיפך. כלל נוסף שיש לשמור עליו בעסק משפחתי, מדבר על עיקרון שילוב בני המשפחה בכפוף להתאמתם לתפקיד הספציפי תוך הימנעות משילובם של אלו שאינם מתאימים. אותו עקרון חל גם בהקשר לקידומו של מי מבני המשפחה בתוך העסק. ככלל, עסק משפחתי מחייב יצירת בהירות ושקיפות גבוהות הרבה יותר בכל הקשור בניהולו, הן עבור בני המשפחה הנוטלים בו חלק פעיל ולא פחות מכך, עבור אלו מבני המשפחה שהוחלט שלא לשלבם, זאת תוך שימת דגש על מציאת אלטרנטיבות ראויות לצמיחתם מחוץ לעסק ומתן סיוע במימושן. כמובן שכללים אלה לא תמיד קלים ליישום – ובדיוק בשביל צוות התבוננות® כאן עבורכם.

נקודה נוספת למחשבה...

עניין חשוב נוסף שיש לתת עליו את הדעת בניהול עסק משפחתי עוסק בבחירת בעלי התפקידים השונים – כשהחשובה מכולן היא סימונו של יורש למנכ"ל החברה. זוהי נקודה קריטית שחברות משפחתיות רבות נכשלות בה מתוך היעדר חזון ו/או מחוסר רצון של הדור המייסד לפנות את מקומו. במקרים אחרים, ההחלטה הנבונה תהיה למנות מנהל מבחוץ, שייטיב לנהל את החברה ולהוביל אותה לרווחיות ממנה ייהנו בני המשפחה. גם בסוגיה זו אנחנו בהתבוננות® נסייע לכם – תוך שקילת היתרונות והחסרונות של כל חלופה ובחירת זו המתאימה לכם ביותר.

שילוב ה"גם וגם"

אתגר נוסף עימו מתמודדות חברות משפחתיות הוא איזון בין דרישות המשפחה והעסק, מאחר ולמעשה מדובר בנקודה בה נפגשות שתי מערכות שלכאורה שונות בתפישתן: המערכת המשפחתית בעלת המיקוד הפנימי, המתייחסת לרגשות והמתנגדת לא אחת לשינויים. זאת לעומת המערכת העסקית, בעלת המיקוד החיצוני, המתייחסת למשימות ותפוקות ונוטה לראות בשינויים כהזדמנויות עסקיות שיש לנצלן. גישת התבוננות® המשלבת בין הפן האישי-ניהולי לפן הארגוני-מערכתי, תסייע לכם במציאת האיזון הנכון והמתאים ביותר עבורכם.

עם התמחות מקצועית בייעוץ ארגוני ומשפטי מחד והסמכה מקצועית לייעוץ וגישור משפחתי, מאידך, צוות התבוננות® ערוך להציע לכם תוכנית מקיפה, שתסייע לכם להתניע את התהליך, ללוות אתכם בדרך ולצייד אתכם בכלים ותובנות להמשכה המוצלח. ליצירת קשר אתנו, פשוט לחצו כאן

אז מה אנחנו מציעים?

התבוננות® מציעה פתרון לקשיים שבניהול עסקים משפחתיים על המורכבות הייחודית להם. זוהי שיטה מובנית וממוקדת, שמתמחה בליווי עסקים משפחתיים, באמצעות היכולת לראות לעומק את כלל המערכות המרכיבות עסק משפחתי והמשיקות ביניהן. יכולת זו מאפשרת להתבוננות® לסייע בכל הקשור ביצירת בהירות באשר למוטיבציות השונות של כל מערכת, ומסייעת בפתרון הקונפליקטים העלולים להיווצר מעצם ההשקה ביניהן, תוך התוויית הדרך ליצירת איזון. מידת איזון נכונה תאפשר לנהל את העסק המשפחתי בהצלחה לצד שמירה על הרמוניה משפחתית.