right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

"אוברדרפט" רגשי בזוגיות ואיך להימנע ממנו?

הסיבה העמוקה ליצירת זוגיות מקורה בכמיהה לשותפות אמת, לרצון לחלוק רגשות, אכזבות, כאבים וחלומות, ממקום אותנטי וללא מסכות.
למרות זאת, רבים מתמודדים עם זוגיות ש"מדברת" פרקטיקה וחסרה השקעה בתקשורת רגשית. ה"דחוף" הוא זה שמכתיב את התנהלותנו וה"חשוב", שעיקרו כמיהתנו הזוגית הראשונית, נדחק לשוליים.

אנו מתנהלים כמו עסק שצריך "לתקתק עבודה" ונכנסים מבלי משים ל"אוברדרפט" רגשי. והתוצאות?!…..הן לא מאחרות להגיע!
נוצרת "משיכת יתר" בחשבון הרגשות הזוגי, שבאה לידי ביטוי בתחילה בתסכול, אכזבה וכעס כלפי בני הזוג שאינם ממלאים אחר ציפיותינו. בהמשך אנחנו עשויים להרגיש שאנו חיים עם ה"אויב"… לא פחות מכך!

אז איך ניתן להימנע מיצירת "אוברדרפט" רגשי בזוגיות?
התשובה נתונה בהקפדה על יישום 6 ההפקדות הרגשיות החשובות ביותר בזוגיות:

  1. מוכוונות להבנה עמוקה וגילוי אמפתיה – אלו יוצרים תחושה של "מרחב פסיכולוגי" כלפי בני זוגנו כלומר, גם אם אנחנו חושבים בשונה מהם, אנו מכבדים ומעריכים את דעתם. באופן הזה, נוכל לדייק את ההפקדות הרגשיות לצרכים של בני הזוג שלנו.
  2. תשומת לב לדברים קטנים במערכת יחסים רגשית, דווקא הדברים "הקטנים" והיומיומיים, הם החשובים באמת. הם באים לידי ביטוי במתן כבוד, רוחב לב, הכלה ודאגה. כולנו זקוקים לכך מבני הזוג שלנו, גם אותם אלה שנראים לכאורה קשוחים ביותר.
  3. עמידה במחויבויות – הקפדה על קיום הבטחות כדרך חיים, יוצרת אמון ותחושת "חוסן" בזוגיות, במקרים של חוסר יכולת של מי מבני הזוג לעמוד בהבטחה.
  4. הבהרת ציפיות לכל אחד מאיתנו, רשימת ציפיות שנראות מובנות מאליהן. עם זאת, מתברר שלא תמיד הן ברורות לבני זוגנו. כשאנו מבצעים תאום ציפיות מראש, אנו מדייקים את הדברים עבור בני זוגנו ומייתרים אי הבנות, אכזבות ואובדן אמון.
  5. הפגנת יושר אישי – באה לידי ביטוי בעמידה מאחורי ההצהרות שלנו כלפי בני הזוג והלימה בין המילים שלנו להתנהגויות בפועל.
  6. התנצלות במלא הכנות – כשאנו פוגעים בבני הזוג שלנו, בין אם התכוונו לכך ובין אם לאו, עלינו להקפיד להתנצל במלוא הכנות. שימוש בביטויים כגון: טעיתי; לא נהגתי כלפיך בכבוד; זלזלתי בך ואני מצטער על כך מאוד; ביטויים כגון אלו יוצרים תחושה חזקה של לקיחת אחריות, שמחזקת את תחושת הביטחון האישי של בני הזוג שלנו.

אם גם אתם חווים "אוברדרפט" רגשי במערכת היחסים הזוגית, דברו איתנו עוד היום ונעזור לכם "לצאת מהמינוס"!