left_side_green_shape

עוצמת השבט

סדנה לבניית צוות מנצח!

על הסדנה

  • hours icon 7-4 שעות
  • days icon יום מרוכז או 2 מפגשים
  • participants icon עד 15 משתתפים

בסדנה נבחן את הסיבות למורכבות בניית צוותים שפועלים באופן סינרגיסטי, אפקטיבי ויעיל. נכיר את 5 האתגרים שעומדים בפני מנהלים בדרך לבניית צוותי עבודה מנצחים, ונלמד כלים פרקטיים להתמודדות עם כל אחד מהם.

התועלות שתפיקו מהסדנה:

  1. כלים יישומיים שיאפשרו לכם להוביל את חברי הצוות ליצירת אמון, שהוא הבסיס לעבודת צוות אמיתית.
  2. כלים יישומיים לטיפול מיטבי בקונפליקטים בינאישיים בין חברי הצוות, כך שיהיו מסוגלים לקיים קונפליקט פתוח, מועיל ואידיאולוגי.
  3. כלים יישומיים ליצירת מחויבות של אנשי הצוות להחלטות שנתקבלו במסגרת ציוותית, גם אם לא הסכימו איתן במאת האחוזים מלכתחילה!.
  4. כלים למקסום תחושת האחריות של כל אחד מחברי הצוות כלפיי ההתנהלות של כל אחד מהחברים האחרים לצוות, וויתור על ה"לא נעים לי" ומתן הערות/ הארות כאשר התנהגויות ו/או ביצועים של מי מחברי הצוות עשויים לפגוע בהישגי הצוות.
  5. היכולת לדייק ולמקד את אנשי הצוות בתוצאות הנדרשות ממנו, דרך הגדרת יעדים ומשימות אישיות וציוותיות והנחייה באשר ל"איך" המדוייק להשיגם.
shutterstock_708967309
right_side_green_shape
left_side_green_shape

נשמע מתאים לארגון שלכם? נשמח לדבר!

כמה פרטים קטנים ונצא יחד לדרך משותפת