תהליך ייעוץ למנהלים בשיטת התבוננות® כולל עיבוד וניתוח אירועים מ"שולחן העבודה" של המנהל ובכפוף לכך, בניית תוכנית פעולה אופרטיבית שמכילה תרגול כלים וטכניקות להתנהלות מיטבית של המנהל אל מול עובדיו והובלה שלהם למקסום הפוטנציאל בארגון.

ייעוץ למנהלים בשיטת התבוננות® מתמקד בנושאים הבאים:

בחינת המצוי:

  • בחינה ויצירת מודעות באשר לסגנון הניהולי – הכרה בחוזקות אל מול החולשות, זיהוי מוקדי הקושי, חסמי ההצלחה והאתגרים הניהוליים עמם מתמודד המנהל כיום.
  • איתור וזיהוי ערכים אישיים – זיהוי הערכים האישיים אותם רוצה המנהל להביא לידי ביטוי באופן המיטבי בתפקידו.

 

התויית הרצוי:

  • הקניית מיומנויות שמטרתן לסייע בניהול עובדים - אסרטיביות ניהולית, מיומנויות תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים, טיפול בהתנגדויות ועוד. 
  • הכרת דרכים להנעת עובדים - כפועל יוצא מלמידת חשיבות זיהוי הצרכים האינדיבידואליים של כל עובד, כמו גם, העלאת המודעות להבדלים בין עובדים מדורות שונים (בייבי בומרס, Z, Y, X).
  • ליווי וסיוע ביישום שגרות ניהוליות רלוונטיות לניהול המשאב האנושי, לרבות: העברת תדריך, ניהול ישיבות צוות, ניהול פגישת עבודה/ פגישה אישית עם עובד, מתן וקבלת משוב, חניכת עובדים ועוד.
  • הובלת אנשים ומשימות ממקום פרואקטיבי - כזה שיוזם, מתכנן ונוקט פעולות מקדימות כדי להיערך לקשיים, שינויים ומשברים ולהימנע מהם ככול הניתן.
  • פיתוח מיומנויות ניהול עצמי מיטבי במרחב הזמן – הגדרת מטרות, תעדוף משימות, התמודדות עם זוללי זמן, דחיית משימות ותכנון לו"ז ליצירת Well Being (רווחה נפשית ביומיום) לצד Doing מיטבי.
הסתר