right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

איך לצלוח את תפקידכם הניהולי הראשון?

לא אחת הכניסה לתפקיד ניהולי חדש חסרה הנחייה, הדרכה ומתן כלים ניהוליים, שמאפשרים "נחיתה רכה" בתפקיד. התוצאה לרוב מביאה מנהלים להתנהל בדרך של ניסוי וטעייה ולא אחת ליפול ל"בורות" ולחוות תסכול ואכזבה אישית ומקצועית, כשאת כל אלה ניתן היה למנוע מלכתחילה!.  

הכל עניין של מודעות ותאום ציפיות!

תפיסת תפקיד ככלל מוגדרת בספרות המחקרית כמכלול האמונות והתפיסות של הפרט כלפי תפקידו, כולל שלל החוויות הסובייקטיביות שלו: המחשבות, הרגשות והתחושות המרכיבות את זרם התודעה שלו. תפיסת התפקיד נבנית באמצעות יחסי גומלין בין תפיסות הפרט וציפיותיו מעצמו לגבי התפקיד לבין תפיסות הארגון את התפקיד (בוטמן, בייט-מרום, בן עטר ולהב, 1993).

מכאן, שתהליך נכון של כניסה לתפקיד ניהולי כולל:

  1. בחינת האופן שבו אנחנו כסובייקטים תופסים את עצמנו, לרבות החוזקות, החולשות, העמדות והערכים שלנו (מודעות עצמית).
  2. הגדרת הציפיות שלנו כסובייקטים מוכווני תפקיד ניהול בנוגע לשאיפות שלנו כמנהלים, ואיך החוזקות, החולשות, העמדות והערכים שלנו עשויים לבוא לידי ביטוי בתפקידנו  כמנהלים, לטוב ולרע.
  3. הבנת האופן שבו הארגון, הממונה הישיר, העובדים שלנו וגורמים נוספים הרלוונטיים לתפקידנו, תופסים את תפקידנו כמנהל.
  4. מוכוונות שלנו ללקיחת אחריות אישית ועשיית פעולות לצמצום הפערים והחוסרים, דרך למידת טכניקות וכלים רגשיים ויישומיים. 

אז מה אפשר לעשות אחרת כדי לסייע למנהלים להיכנס באופן חלק לתפקידם הניהולי הראשון?

  1. ראשית, לצאת מההנחה השגויה שוותק ו/או מקצועיות בהכרח מצביעות על היכולת הטבעית לנהל.
  2. להגדיר את הציפיות מהתפקיד במנעד רחב של היבטים – אישיים, בינאישיים, מקצועיים, ניהוליים וכדומה.
  3. לבחון מהם הפערים הקיימים בין הציפיות הארגוניות לבין ייצוגיי המועמדים לקידום ניהולי.
  4. לבנות תוכנית ייעודית ומקיפה לפיתוח והכשרת מנהלים, במטרה לצמצם את הפערים ולהגדיל את ההסתברות להצלחתם בתפקיד.

הבחירה בהתבוננות® היא צעד משמעותי! אנו נלווה אתכם בדרך בתפקידכם הניהולי הראשון, באופן שיבטיח את הצלחתך ואת השגת מטרות הארגון.