right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

איך למחול לעצמנו על טעויות שעשינו במהלך הקריירה שלנו?

link icon
פורסם ב-09/10/16 באתר mako mako_icon

יום הכיפורים הוא יום שמוקדש לסליחה ולמחילה על חטאינו. לרוב העיסוק הוא בסליחה שבין אדם לבורא עולם ובין אדם לחברו. אבל מה לגבי הסליחה שלנו כלפי עצמנו? זאת ההזדמנות שלכם לעשות חשבון נפש גם בתחום הקריירה האישית – להודות בטעויות ולצמוח מהן

כחלק מתהליך הצמיחה האישי שעל כל אחד לעבור, טמונות החמלה והמחילה על שגיאות העבר, וזאת על מנת לפתח תחושה של שלמות פנימית. אין ספק כי הסליחה פוגשת אתכם בכל תחומי החיים, לרבות בזוגיות, במשפחה, עם חברים וגם בקריירה.

הכוונה למחילה כלפי עצמכם בכל הקשור בשגיאות שעשיתם בקריירה, לרבות ביחסים עם המעסיק, עם צוות העובדים, עם עמיתים, עם לקוחות וכדומה, בין אם נעשו במהלך חייכם התעסוקתיים ככלל, ובין אם במקום העבודה הנוכחי בפרט.

כשמדובר בשגיאות בתחום הקריירה מדובר ביריעה רחבה של טעויות. כך לדוגמה ייתכן שמיצבתם את עצמכם באופן לא ראוי אל מול הגורמים השונים בארגון, או לחילופין התמקדתם בעבודה נטו ולא השקעתם מספיק בפן הזוגי, המשפחתי, החברתי או האישי. אלו הן טעויות שכיחות בכל הקשור בניהול הקריירה. שגיאות נוספות הנפוצות במרחב התעסוקתי, נוגעות בריצוי תמידי של הסביבה והימנעות מהבעת דעה ברבים.

אלו קשורים בתהליכי הסוציאליזציה שפגמו ופגעו לא אחת בתפיסת העצמי של העובד. התוצאה המתקבלת היא שאתם לא מעריכים את עצמכם באופן הראוי, וכפועל יוצא אתם ממצבים את עצמכם בארגון באופן לא מיטבי, וזה לא שאתם לא עובדים מצוינים, פשוט התחושה שאתם הולכים עמה היא של "אני לא שווה מספיק".

זה בא לידי ביטוי לא אחת בדרישות שכר נמוכות מצד העובד, בהישארות עד שעות מאוחרות במערכת ובזמינות אין קץ, לרוב מבלי לקבל תמורה הולמת וכדומה. הבעיה במקרים אלו שקשה לתקן את הרושם לאורך הדרך, וכשתשכילו בסופו של דבר לעבוד על הדימוי והערך העצמי, לארגון יהיה קשה לעשות "תיקון" ולתגמל אתכם מעתה באופן ראוי. האבסורד הוא שבהרבה מקרים המעסיק יעדיף לקבל עובד חדש ולתגמל אותו כראוי, גם במחיר גבוה של ויתור על שירותכם המצוינים. 

כך תמחלו לעצמכם על שגיאות שעשיתם בתחום הקריירה:

  1. מחילה מתכתבת עם חמלה, כלומר רצון אמיתי להקל על עצמכם ולעשות את המרב כדי לחתור ל"שחרור" מהרגשות המעיקים עליכם. רצון שכזה בא לידי ביטוי בהיותכם רכים כלפי עצמכם, מקבלים, מכילים, מגלים הבנה כלפי טעויות שעשיתם בעבר, תוך אמפתיה וכבוד למקום בו הייתם מצויים דאז. החמלה מאפשרת לצאת מאזור ה"הלקאה העצמית" שבאה בעקבות השגיאות שעשיתם, ומפנה מקום לאיזון.
  2. מתוך מקום מאוזן של שכל לצד רגש, תוכלו להתחיל במסע לבניית העצמי המחודש שישרת אתכם מעתה ואילך, זאת מתוך תחושה של השלמה עם שגיאות העבר והבנה שאת הנעשה אין להשיב.   
  3. עברו מעיסוק ב"בעיה", כלומר הלקאה עצמית ורחמים עצמיים, לעיסוק ב"פתרון" המתמקד בבחינה עצמית מעמיקה של שגיאות העבר במקומות העבודה והפקת לקחים ותובנות לעתיד, במטרה שלא לחזור על אותן שגיאות. אם אתם חשים כי אין בידיכם את היכולת להבין מה הן השגיאות שעשיתם, ההמלצה היא להיוועץ באיש מקצוע מתאים.